Nasze Wielkie żydowskie Wesele.....

Raz w roku w Lublinie możecie być świadkami przywołania dawnych obyczajów i rytuałów religijnych związanych z obchodami wesel żydowskich. Organizatorem Naszego Wielkiego Żydowskiego Wesela jest Restauracja Żydowska Mandragora, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie Filia Lublin.

Podczas wydarzenia „Nasze Wielkie Żydowskie Wesele” mieszkańcy i turyści poznają wielokulturową stronę miasta. Lublin był ośrodkiem silnej tradycji nauczania Talmudu, tutaj działała, jedna z pierwszych w Polsce, hebrajska drukarnia, tu zbierał się Sejm Czterech Ziem, w tym miejscu prowadzili działalność słynni mistycy chasydzcy jak np. Jaakow Icchak ha-Lewi Horowic zwany Widzącym z Lublina.  Na jeden dzień  powróca dawny gwar ulicy Krawieckiej, gdzie żydowskie kobiety sprzedawały gorący groch i bajgle. Ulica Krawiecka przypomina  nam żydowski, przedwojenny Lublin, jego mieszkańców, ich smutki i radości, głośne od zabaw dziecięcych podwórka. 

Tak było w ubiegłym roku....

NA KOLEJNĄ EDYCJĘ NASZEGO WIELKIEGO ŻYDOWSKIEGO WESELA ZAPRASZAMY

20.08.2017 !!!

 / w ramach festiwalu kultury żydowskiej Misz Masz /